Zal FAVV illegale schapenslachtingen in Antwerpen witwassen?

Tijdelijke slachtvloer erkennen als slachthuis geeft illegaal slachten zonder verdoving schijn van wettelijkheid

GAIA heeft grote bedenkingen bij het 'pop-up slachthuis' in Antwerpen waar de initiatiefnemers naar aanleiding van het offerfeest op 1 september e.k. rituele slachtingen zonder verdoving van schapen plannen. Het betreft hier in feite een tijdelijke slachtvloer,  bedoeld om slechts een paar dagen te functioneren die men wil laten erkennen als slachthuis om er schapen zonder verdoving te kunnen slachten, wat verboden is op een tijdelijke slachtlocatie.

De dierenrechtenorganisatie is zeer verbaasd over bepaalde uitlatingen van de private initiatiefnemers. Die lieten eerder deze week uitschijnen dat de slachtlocatie een nieuwe erkenning gekregen heeft of zou krijgen van het FAVV terwijl dat tot op vandaag zeker niet het geval is. GAIA betwijfelt sterk dat na de chaotische toestanden van vorig jaar alles nu ineens perfect zou functioneren. Sowieso zullen honderden schapen onnodig lijden, precies omdat de Antwerpse pop-up slachtvloer bedoeld is om het verbod op onverdoofd slachten buiten een erkend regulier slachthuis dat aan ALLE vereisten van de Europese wetgeving voldoet, doelbewust te omzeilen. "Vorig jaar werden de dieren door klungelaars gekeeld met alle gevolgen vandien. Dat is een misdrijf aangezien dieren wettelijk steeds volgens de minst pijnlijke methode moeten geslacht worden. Maar er volgden geen sancties, de daders werden ongemoeid gelaten. Niks garandeert dat dit niet opnieuw gebeurt," zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch.

Pseudowettelijk

GAIA dringt er bij het FAVV op aan om geen officieel fiat te geven door een manifest tijdelijke slachtvloer als een regulier slachthuis te erkennen. En dit om illegale rituele slachtingen ZONDER VERDOVING een schijn van wettelijkheid te geven. “Wij aanvaarden niet dat het FAVV nog eens zou meegaan in het hele opzet door illegale praktijken eens te meer een schijn van wettelijkheid te geven terwijl men flagrante dierenmishandelingen ongemoeid laat. Het is onaanvaardbaar dat het FAVV een illegale praktijk - onverdoofd slachten op een tijdelijke slachtvloer -  opnieuw zou erkennen en op die manier de illegaliteit een pseudowettelijk karakter geeft. Het is niet omdat het FAVV om onduidelijke redenen een manifest tijdelijke slachtvloer, waar het krachtens de Europese wetgeving verboden is onverdoofd te slachten, op papier erkent als regulier slachthuis, dat zo'n tijdelijke slachtvloer werkelijk een slachthuis is dat voldoet aan alle wettelijke verplichtingen, en al zeker niet wanneer het FAVV zelf de strikte naleving van alle vereisten niet al te nauw neemt.

Gerechtelijke stappen

GAIA sluit een gerechtelijke procedure niet uit indien zou blijken dat het FAVV opnieuw de wet negeert door de pop-up-slachtvloer te laten opengaan voor de drie dagen van het offerfeest. Michel Vandenbosch:  “Steeds meer moslims doen een vervangende gift in plaats van te kiezen voor het offeren van een schaap. Dat is een lovenswaardig en volstrekt evenwaardig alternatief waar geen dierenleed aan te pas moet komen. Waar het Brussels Gewest, met nochtans een belangrijke moslimpopulatie, wél inzet op alternatieven, kiest het FAVV resoluut voor het verleden indien het Voedselagentschap toestaat dat het Antwerpse pop-up 'slachthuis' ook dit jaar zonder verdoving slacht. Maar het is nog niet te laat: de fout van vorig jaar kan nog vermeden worden. De bal ligt nu volledig in het kamp van het Voedselagentschap.”

Inmiddels oordeelde de rechtbank van eerste aanleg te Brussel in een zaak die GAIA aanspande tegen het FAVV dat de rechter niet preventief een algemeen oordeel kan vellen over toekomstige en gebeurlijk onterechte erkenningen voor tijdelijke slachtvloeren om er ritueel schapen te slachten zonder voorafgaande verdoving. Maar, waarschuwt GAIA het FAVV, het vonnis impliceert dat juridische procedures tegen het FAVV omwille van erkenningen die onterecht werden of nog verleend zouden worden, mogelijk zijn. GAIA zal in dat geval dan ook niet aarzelen om gerechtelijke stappen tegen het FAVV te ondernemen.

- Einde bericht -

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over GAIA

GAIA, of Global Action in the Interest of Animals, verenigt verdedigers voor dierenwelzijn en ijvert voor dierenrechten in België. GAIA werd in 1992 opgericht en heeft meer dan 80.000 leden en aanhangers. GAIA stelt de wreedheid en het dierenmisbruik aan de kaak door onderzoek en actieve, vreedzame campagnes.

 

Neem contact op met

Hopstraat 43 - Rue du Houblon 43 1000 Brussels

02 245 29 50

press@gaia.be

www.gaia.be