Zuhal Demir weigert omgevingsvergunning voor uitbreiding varkensslachthuis Tielt

GAIA en Animal Rights: “Heuglijk nieuws voor dierenwelzijn en leefmilieu"

Brussel, 19 januari 2022 - De Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) weigert de vergunning van de NV Exportslachthuis Tielt, de NV Debra-Freeze en de NV Debra-Meat voor de uitbreiding van de inrichtingen en activiteiten die de huidige jaarlijkse slachtcapaciteit van 1.500.000 varkens zou verhogen tot 2.400.000 varkens, een verhoging van 60%.

Op 10 juni 2021 verleende de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het omstreden slachthuis. Tegen dit Besluit van de Deputatie gingen VZW GAIA, VZW Animal Rights, VZW Natuurpunt De Torenvalk en VZW West-Vlaamse Milieufederatie in beroep bij Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir. 

Hinder, effecten voor mens en milieu en risico’s voor externe veiligheid 

Het is o.a. op basis van de ministeriële instructie "KZD-13620" van 2 mei 2021 en de bijhorende richtsnoeren dat de vergunning nu alsnog geweigerd wordt. Door de toename van het aantal geslachte varkens zou er namelijk een significante toename zijn in het aantal "vermestende deposities" (lees: stikstofdeposities) met significante negatieve gevolgen voor het leefmilieu.

Het ministerieel besluit concludeert: “De aanvraag werd getoetst aan de decretale beoordelingsgronden van artikel 4.3.1 §2 van de VCRO. Hieruit volgt dat de aanvraag geweigerd moet worden. 

Algemeen conclusie: ongunstig want "De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico’s voor de externe veiligheid, veroorzaakt door he aangevraagde project, kunnen niet tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. De aanvraag is zoals hiervoor gemotiveerd niet in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, alsook de goede plaatselijke ordening en met zin onmiddellijke omgeving. Er bestaat bijgevolg aanleiding toe om de beroepen gegrond te verklaren en de vergunning te weigeren."

Niet ingetrapt

Kern van de zaak was de bewering van het slachthuis dat de opname van de varkens in de wachtstallen (alwaar zij wachten op de dood) zou aanleiding geven tot 0 kg stikstofemissie. Terecht heeft minister Demir weinig geloof gehecht aan deze bewering.

GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch: "Het belangrijkste is dat de vergunning geweigerd wordt; nu o.a. op gronden van het antistikstofbeleid van de Vlaamse Regering, cruciaal voor ons leefmilieu en voor onze toekomst. Dat de varkens in de wachtstallen geen stikstof zouden produceren, is uiteraard klinkklare onzin. De minister is daar niet ingetrapt. De uitbreiding die de vergunningaanvragers beoogden, grenst aan waanzin.

Opgetogen

Ook Els Van Campenhout, campagnecoördinator bij Animal Rights reageert opgetogen: “Dit toont dat de aanhouder wint. Animal Rights verzet zich samen met GAIA al vijf jaar tegen horrorslachthuis Tielt. Dat veroordeelde dierenmishandelaars nog maar denken aan een uitbreiding is de omgekeerde wereld. Wij zijn blij dat minister Demir het licht op rood zette. Wat de volgende ontwikkelingen ook mogen zijn, Animal Rights zal zich blijven inzetten tegen de uitbreiding van dit horrorslachthuis”

Door de mand gevallen

Meester Anthony Godfroid, advocaat van GAIA en Animal Rights in deze zaak, vult aan: "Het Exportslachthuis Tielt heeft aan alle mogelijke touwtjes proberen te trekken om toch maar een vergunning toegekend te krijgen. Op het lokale niveau lukte dit nog, maar op het hogere niveau van de minister viel men door de mand. De megalomane plannen van het slachthuis zijn een aanslag op het milieu en zijn absurd te noemen, gelet op de maximumstraffen van de correctionele rechtbank uit Ieper die het slachthuis nog kreeg op 19 december 2019 naar aanleiding van de rechtszaak tegen zware dierenmishandeling. Dat kwam aan het licht dankzij de ophefmakende undercoverbeelden die Animal Rights er kon maken. De rechtbank sprak in zijn vonnis van ernstige tekortkomingen. Het valt te verwachten dat het slachthuis de procedureslag verderzet. Zo bereid ik mij voor op een procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Ook daar zullen mijn cliënten, GAIA en Animal Rights, blijven tussenkomen om te vermijden dat het slachthuis alsnog aan het langste eind trekt, ten koste van de varkens. Het valt trouwens ook te verwachten dat er nieuwe plannen worden ingediend en dat de gehele procedure opnieuw begint. Ik doe dan ook een oproep aan buurtbewoners om aandachtig te blijven en bezwaarschriften te blijven indienen. Tenslotte blijft het zaak dat het FAVV en de Vlaamse Inspectie Dierenwelzijn dit slachthuis met bijzondere aandacht blijft inspecteren. Het is dit jaar 5 jaar geleden dat de horrorbeelden uit het slachthuis naar buiten kwamen: het slachthuis van Tielt moet de hoogste inspectieprioriteit blijven voor de twee bevoegde autoriteiten.”

Meer info:

GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch: 0475 45 20 15

Meester Anthony Godfroid: 0494 75 31 71

Els Van Campenhout, Campagnecoördinator Animal Rights: 0496 64 38 61

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over GAIA

GAIA, of Global Action in the Interest of Animals, verenigt verdedigers voor dierenwelzijn en ijvert voor dierenrechten in België. GAIA werd in 1992 opgericht en heeft meer dan 80.000 leden en aanhangers. GAIA stelt de wreedheid en het dierenmisbruik aan de kaak door onderzoek en actieve, vreedzame campagnes.

 

Neem contact op met

Hopstraat 43 - Rue du Houblon 43 1000 Brussels

02 245 29 50

press@gaia.be

www.gaia.be